סימולטור אריחים

פשוט לבחור בקליק אריח מהגלריות השונות "ולהניח" אותו על הלוח בקליק נוסף.
כל קליק על האריח שהונח יסובב אותו 90 מעלות בכיוון השעון. הנחיות נוספות בתחתית העמוד.